Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 04-10-2019 tới 08-10-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 04-10-2019 tới 08-10-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 04-10-2019
Đặc biệt78051
Giải nhất50790
Giải nhì1399929250
Giải ba453211634024893
743460979954441
Giải tư5156111946889950
Giải năm397006504029
037426247467
Giải sáu122376898
Giải bảy52929162

Loto: 51, 90, 99, 50, 21, 40, 93, 46, 99, 41, 56, 19, 88, 50, 70, 50, 29, 74, 24, 67, 22, 76, 98, 52, 92, 91, 62


Kết quả Thứ Bảy ngày 05-10-2019
Đặc biệt04752
Giải nhất41831
Giải nhì1504457125
Giải ba138669157624369
769585487842913
Giải tư1302550648714492
Giải năm489164526846
484069429875
Giải sáu916171364
Giải bảy04091150

Loto: 52, 31, 44, 25, 66, 76, 69, 58, 78, 13, 02, 06, 71, 92, 91, 52, 46, 40, 42, 75, 16, 71, 64, 04, 09, 11, 50


Kết quả Chủ Nhật ngày 06-10-2019
Đặc biệt24275
Giải nhất61941
Giải nhì0356631129
Giải ba037944693003222
348821144036335
Giải tư8792460469785867
Giải năm666325772330
121234910588
Giải sáu556360726
Giải bảy24491456

Loto: 75, 41, 66, 29, 94, 30, 22, 82, 40, 35, 92, 04, 78, 67, 63, 77, 30, 12, 91, 88, 56, 60, 26, 24, 49, 14, 56


Kết quả Thứ Hai ngày 07-10-2019
Đặc biệt94200
Giải nhất05557
Giải nhì4480371106
Giải ba885357879920943
707642861439888
Giải tư5893386512171589
Giải năm811629752164
024722800295
Giải sáu647383829
Giải bảy54247485

Loto: 00, 57, 03, 06, 35, 99, 43, 64, 14, 88, 93, 65, 17, 89, 16, 75, 64, 47, 80, 95, 47, 83, 29, 54, 24, 74, 85


Kết quả Thứ Ba ngày 08-10-2019
Đặc biệt77901
Giải nhất30229
Giải nhì8922679477
Giải ba298636193799393
887352215652131
Giải tư8197251184543469
Giải năm796813897005
925045892482
Giải sáu245938274
Giải bảy21481868

Loto: 01, 29, 26, 77, 63, 37, 93, 35, 56, 31, 97, 11, 54, 69, 68, 89, 05, 50, 89, 82, 45, 38, 74, 21, 48, 18, 68