Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 04-09-2020 tới 05-09-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 04-09-2020 tới 05-09-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 04-09-2020
Đặc biệt15580
Giải nhất79107
Giải nhì7371242181
Giải ba302835528476464
618101107534179
Giải tư6011745268425634
Giải năm440142807342
089155615483
Giải sáu352765525
Giải bảy49340086

Loto: 80, 07, 12, 81, 83, 84, 64, 10, 75, 79, 11, 52, 42, 34, 01, 80, 42, 91, 61, 83, 52, 65, 25, 49, 34, 00, 86


Kết quả Thứ Bảy ngày 05-09-2020
Đặc biệt52085
Giải nhất00030
Giải nhì5674242861
Giải ba245242587336114
089611421982341
Giải tư6870444414312402
Giải năm809298131203
406656573774
Giải sáu199134127
Giải bảy70232500

Loto: 85, 30, 42, 61, 24, 73, 14, 61, 19, 41, 70, 44, 31, 02, 92, 13, 03, 66, 57, 74, 99, 34, 27, 70, 23, 25, 00