Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 04-04-2015 tới 05-04-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 04-04-2015 tới 05-04-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 04-04-2015
Đặc biệt45881
Giải nhất79260
Giải nhì3723516936
Giải ba386035361745040
005273715519157
Giải tư9221265605342640
Giải năm845804274317
432741621405
Giải sáu502130269
Giải bảy26320008

Loto: 81, 60, 35, 36, 03, 17, 40, 27, 55, 57, 21, 56, 34, 40, 58, 27, 17, 27, 62, 05, 02, 30, 69, 26, 32, 00, 08


Kết quả Chủ Nhật ngày 05-04-2015
Đặc biệt07686
Giải nhất46559
Giải nhì9110101939
Giải ba910570806017175
611300864948469
Giải tư7639008858462049
Giải năm203429480498
030563536012
Giải sáu235707905
Giải bảy36753571

Loto: 86, 59, 01, 39, 57, 60, 75, 30, 49, 69, 39, 88, 46, 49, 34, 48, 98, 05, 53, 12, 35, 07, 05, 36, 75, 35, 71