Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 03-10-2016 tới 04-10-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 03-10-2016 tới 04-10-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 03-10-2016
Đặc biệt02821
Giải nhất87501
Giải nhì9084935805
Giải ba865626785300177
143418404765200
Giải tư1280854923048502
Giải năm192259387106
182741542049
Giải sáu637219701
Giải bảy89171185

Loto: 21, 01, 49, 05, 62, 53, 77, 41, 47, 00, 80, 49, 04, 02, 22, 38, 06, 27, 54, 49, 37, 19, 01, 89, 17, 11, 85


Kết quả Thứ Ba ngày 04-10-2016
Đặc biệt54308
Giải nhất23654
Giải nhì1975253971
Giải ba776087189821523
270743772769826
Giải tư5810231369621229
Giải năm495220091508
094665443052
Giải sáu916802355
Giải bảy07558816

Loto: 08, 54, 52, 71, 08, 98, 23, 74, 27, 26, 10, 13, 62, 29, 52, 09, 08, 46, 44, 52, 16, 02, 55, 07, 55, 88, 16