Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 03-05-2021 tới 08-05-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 03-05-2021 tới 08-05-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 03-05-2021
Đặc biệt51925
Giải nhất70091
Giải nhì7721624987
Giải ba947564724169203
196886687285929
Giải tư2181661731680740
Giải năm212840363437
767441669512
Giải sáu049260972
Giải bảy61168347

Loto: 25, 91, 16, 87, 56, 41, 03, 88, 72, 29, 81, 17, 68, 40, 28, 36, 37, 74, 66, 12, 49, 60, 72, 61, 16, 83, 47


Kết quả Thứ Ba ngày 04-05-2021
Đặc biệt09580
Giải nhất29402
Giải nhì2300894257
Giải ba989103736876637
040803922674432
Giải tư8593232257457621
Giải năm499637164054
177821334180
Giải sáu878470881
Giải bảy85492498

Loto: 80, 02, 08, 57, 10, 68, 37, 80, 26, 32, 93, 22, 45, 21, 96, 16, 54, 78, 33, 80, 78, 70, 81, 85, 49, 24, 98


Kết quả Thứ Tư ngày 05-05-2021
Đặc biệt83866
Giải nhất51676
Giải nhì1873624033
Giải ba193882634644869
649439813616229
Giải tư8844136397023489
Giải năm657296224979
937576316461
Giải sáu940517144
Giải bảy56901553

Loto: 66, 76, 36, 33, 88, 46, 69, 43, 36, 29, 44, 63, 02, 89, 72, 22, 79, 75, 31, 61, 40, 17, 44, 56, 90, 15, 53


Kết quả Thứ Năm ngày 06-05-2021
Đặc biệt80359
Giải nhất19644
Giải nhì5686623666
Giải ba038109053816724
995532756667734
Giải tư0584964196086060
Giải năm133566796784
148670131067
Giải sáu906636410
Giải bảy25798854

Loto: 59, 44, 66, 66, 10, 38, 24, 53, 66, 34, 84, 41, 08, 60, 35, 79, 84, 86, 13, 67, 06, 36, 10, 25, 79, 88, 54


Kết quả Thứ Sáu ngày 07-05-2021
Đặc biệt70447
Giải nhất30887
Giải nhì3512087882
Giải ba324526808390768
494173532745592
Giải tư2495191059385431
Giải năm335640530586
963963454121
Giải sáu227327843
Giải bảy55801371

Loto: 47, 87, 20, 82, 52, 83, 68, 17, 27, 92, 95, 10, 38, 31, 56, 53, 86, 39, 45, 21, 27, 27, 43, 55, 80, 13, 71


Kết quả Thứ Bảy ngày 08-05-2021
Đặc biệt26493
Giải nhất54128
Giải nhì0181898582
Giải ba015079305978338
906880679350767
Giải tư1368214233969675
Giải năm080017862056
144280780933
Giải sáu904022880
Giải bảy65255099

Loto: 93, 28, 18, 82, 07, 59, 38, 88, 93, 67, 68, 42, 96, 75, 00, 86, 56, 42, 78, 33, 04, 22, 80, 65, 25, 50, 99