Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 03-03-2020 tới 05-03-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 03-03-2020 tới 05-03-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 03-03-2020
Đặc biệt38823
Giải nhất33276
Giải nhì1293737028
Giải ba365003549985025
815146922978054
Giải tư8592164049262018
Giải năm928899102811
428176534235
Giải sáu998658806
Giải bảy66167235

Loto: 23, 76, 37, 28, 00, 99, 25, 14, 29, 54, 92, 40, 26, 18, 88, 10, 11, 81, 53, 35, 98, 58, 06, 66, 16, 72, 35


Kết quả Thứ Tư ngày 04-03-2020
Đặc biệt51223
Giải nhất77441
Giải nhì0218505377
Giải ba969839211430946
327791034983058
Giải tư7197035344937508
Giải năm941365776324
226523984204
Giải sáu159698754
Giải bảy50313861

Loto: 23, 41, 85, 77, 83, 14, 46, 79, 49, 58, 97, 53, 93, 08, 13, 77, 24, 65, 98, 04, 59, 98, 54, 50, 31, 38, 61


Kết quả Thứ Năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt52991
Giải nhất47359
Giải nhì4455154484
Giải ba256666870540379
604767783835907
Giải tư6198179393905253
Giải năm486670979363
238041774853
Giải sáu483781539
Giải bảy33260504

Loto: 91, 59, 51, 84, 66, 05, 79, 76, 38, 07, 98, 93, 90, 53, 66, 97, 63, 80, 77, 53, 83, 81, 39, 33, 26, 05, 04