Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 03-02-2017 tới 05-02-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 03-02-2017 tới 05-02-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 03-02-2017
Đặc biệt22913
Giải nhất76753
Giải nhì5445120895
Giải ba859135701921294
679715163147161
Giải tư0942754656334482
Giải năm443008786870
700187688618
Giải sáu339220383
Giải bảy56853891

Loto: 13, 53, 51, 95, 13, 19, 94, 71, 31, 61, 42, 46, 33, 82, 30, 78, 70, 01, 68, 18, 39, 20, 83, 56, 85, 38, 91


Kết quả Thứ Bảy ngày 04-02-2017
Đặc biệt74529
Giải nhất16323
Giải nhì8533210658
Giải ba766569179103328
642209961240734
Giải tư6962753254709118
Giải năm457112149004
590943921564
Giải sáu910745678
Giải bảy36606593

Loto: 29, 23, 32, 58, 56, 91, 28, 20, 12, 34, 62, 32, 70, 18, 71, 14, 04, 09, 92, 64, 10, 45, 78, 36, 60, 65, 93


Kết quả Chủ Nhật ngày 05-02-2017
Đặc biệt22998
Giải nhất67239
Giải nhì5422146510
Giải ba124110334097675
746777410796768
Giải tư3906423445488895
Giải năm721566513368
291893655862
Giải sáu915634200
Giải bảy21659924

Loto: 98, 39, 21, 10, 11, 40, 75, 77, 07, 68, 06, 34, 48, 95, 15, 51, 68, 18, 65, 62, 15, 34, 00, 21, 65, 99, 24