Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 02-09-2022 tới 04-09-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 02-09-2022 tới 04-09-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 02-09-2022
Đặc biệt03138
Giải nhất55336
Giải nhì1628750610
Giải ba232139461193054
990013606264565
Giải tư7738638324339941
Giải năm275003356575
375727149100
Giải sáu469117171
Giải bảy10093302

Loto: 38, 36, 87, 10, 13, 11, 54, 01, 62, 65, 38, 83, 33, 41, 50, 35, 75, 57, 14, 00, 69, 17, 71, 10, 09, 33, 02


Kết quả Thứ Bảy ngày 03-09-2022
Đặc biệt47153
Giải nhất58840
Giải nhì4674606592
Giải ba555366938411121
740223233451107
Giải tư0663430222401784
Giải năm478457648242
062092953524
Giải sáu188854617
Giải bảy32430471

Loto: 53, 40, 46, 92, 36, 84, 21, 22, 34, 07, 63, 02, 40, 84, 84, 64, 42, 20, 95, 24, 88, 54, 17, 32, 43, 04, 71


Kết quả Chủ Nhật ngày 04-09-2022
Đặc biệt62111
Giải nhất65882
Giải nhì9103575523
Giải ba851498932671871
171179303784404
Giải tư3603358868434166
Giải năm752119558223
702413995665
Giải sáu583316989
Giải bảy78581015

Loto: 11, 82, 35, 23, 49, 26, 71, 17, 37, 04, 03, 88, 43, 66, 21, 55, 23, 24, 99, 65, 83, 16, 89, 78, 58, 10, 15