Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 02-07-2023 tới 03-07-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 02-07-2023 tới 03-07-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 02-07-2023
Đặc biệt57123
Giải nhất20479
Giải nhì9419590632
Giải ba095992459562714
103022961084396
Giải tư0499876992711209
Giải năm942611817561
168341790165
Giải sáu999275227
Giải bảy21231296

Loto: 23, 79, 95, 32, 99, 95, 14, 02, 10, 96, 99, 69, 71, 09, 26, 81, 61, 83, 79, 65, 99, 75, 27, 21, 23, 12, 96


Kết quả Thứ Hai ngày 03-07-2023
Đặc biệt96894
Giải nhất03260
Giải nhì1706471834
Giải ba860825530622767
850620613827224
Giải tư6983267024837136
Giải năm735455241596
115132024001
Giải sáu005551305
Giải bảy49081005

Loto: 94, 60, 64, 34, 82, 06, 67, 62, 38, 24, 83, 70, 83, 36, 54, 24, 96, 51, 02, 01, 05, 51, 05, 49, 08, 10, 05