Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 02-07-2022 tới 03-07-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 02-07-2022 tới 03-07-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 02-07-2022
Đặc biệt50554
Giải nhất26597
Giải nhì7176244601
Giải ba963686598074760
707865868920359
Giải tư3659988352771696
Giải năm846652477508
963275308386
Giải sáu485868202
Giải bảy78423953

Loto: 54, 97, 62, 01, 68, 80, 60, 86, 89, 59, 59, 83, 77, 96, 66, 47, 08, 32, 30, 86, 85, 68, 02, 78, 42, 39, 53


Kết quả Chủ Nhật ngày 03-07-2022
Đặc biệt86690
Giải nhất00944
Giải nhì0835456997
Giải ba376182667035119
327605275306126
Giải tư5496799296617956
Giải năm500071406545
091263268136
Giải sáu400632125
Giải bảy91053373

Loto: 90, 44, 54, 97, 18, 70, 19, 60, 53, 26, 96, 92, 61, 56, 00, 40, 45, 12, 26, 36, 00, 32, 25, 91, 05, 33, 73