Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 02-07-2020 tới 04-07-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 02-07-2020 tới 04-07-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt61129
Giải nhất69904
Giải nhì7178001538
Giải ba217875469070085
911515773148787
Giải tư0101638418567735
Giải năm165328242027
992216868012
Giải sáu059160648
Giải bảy76519579

Loto: 29, 04, 80, 38, 87, 90, 85, 51, 31, 87, 01, 84, 56, 35, 53, 24, 27, 22, 86, 12, 59, 60, 48, 76, 51, 95, 79


Kết quả Thứ Sáu ngày 03-07-2020
Đặc biệt58827
Giải nhất67119
Giải nhì2001774828
Giải ba158494255770152
051289717090611
Giải tư4839988272845102
Giải năm674603427729
925278167478
Giải sáu789958247
Giải bảy32279806

Loto: 27, 19, 17, 28, 49, 57, 52, 28, 70, 11, 39, 82, 84, 02, 46, 42, 29, 52, 16, 78, 89, 58, 47, 32, 27, 98, 06


Kết quả Thứ Bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt77775
Giải nhất02917
Giải nhì9207595679
Giải ba340080295563385
535990034054607
Giải tư1211208085082732
Giải năm190651401899
118950954187
Giải sáu217051670
Giải bảy33075419

Loto: 75, 17, 75, 79, 08, 55, 85, 99, 40, 07, 11, 80, 08, 32, 06, 40, 99, 89, 95, 87, 17, 51, 70, 33, 07, 54, 19