Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 02-04-2021 tới 03-04-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 02-04-2021 tới 03-04-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 02-04-2021
Đặc biệt01795
Giải nhất99808
Giải nhì5865890819
Giải ba544068229194848
610861366606582
Giải tư6068496778811343
Giải năm561658179615
188867826750
Giải sáu933952851
Giải bảy10154345

Loto: 95, 08, 58, 19, 06, 91, 48, 86, 66, 82, 68, 67, 81, 43, 16, 17, 15, 88, 82, 50, 33, 52, 51, 10, 15, 43, 45


Kết quả Thứ Bảy ngày 03-04-2021
Đặc biệt44110
Giải nhất17391
Giải nhì8453871325
Giải ba624177603075577
173810763355283
Giải tư5308651343613366
Giải năm627494356510
476367058537
Giải sáu391286595
Giải bảy03286775

Loto: 10, 91, 38, 25, 17, 30, 77, 81, 33, 83, 08, 13, 61, 66, 74, 35, 10, 63, 05, 37, 91, 86, 95, 03, 28, 67, 75