Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 01-07-2014 tới 02-07-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 01-07-2014 tới 02-07-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 01-07-2014
Đặc biệt18133
Giải nhất15958
Giải nhì7512316135
Giải ba529133641902428
530825418960687
Giải tư4073792281193795
Giải năm825177420815
361594603084
Giải sáu972482432
Giải bảy34473583

Loto: 33, 58, 23, 35, 13, 19, 28, 82, 89, 87, 73, 22, 19, 95, 51, 42, 15, 15, 60, 84, 72, 82, 32, 34, 47, 35, 83


Kết quả Thứ Tư ngày 02-07-2014
Đặc biệt29160
Giải nhất45953
Giải nhì9059918611
Giải ba401756894380881
714029576958450
Giải tư0115922411026307
Giải năm103481798168
058810696759
Giải sáu111368541
Giải bảy78113343

Loto: 60, 53, 99, 11, 75, 43, 81, 02, 69, 50, 15, 24, 02, 07, 34, 79, 68, 88, 69, 59, 11, 68, 41, 78, 11, 33, 43