Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 01-06-2015 tới 02-06-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 01-06-2015 tới 02-06-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 01-06-2015
Đặc biệt02178
Giải nhất87900
Giải nhì6131227742
Giải ba209554351130886
936182196651308
Giải tư5519858157736100
Giải năm468523557513
229534825318
Giải sáu808398319
Giải bảy62333629

Loto: 78, 00, 12, 42, 55, 11, 86, 18, 66, 08, 19, 81, 73, 00, 85, 55, 13, 95, 82, 18, 08, 98, 19, 62, 33, 36, 29


Kết quả Thứ Ba ngày 02-06-2015
Đặc biệt17132
Giải nhất36248
Giải nhì1268580131
Giải ba970734758057305
752781713938783
Giải tư3987370452471203
Giải năm955631032731
416528236989
Giải sáu435646926
Giải bảy93156787

Loto: 32, 48, 85, 31, 73, 80, 05, 78, 39, 83, 87, 04, 47, 03, 56, 03, 31, 65, 23, 89, 35, 46, 26, 93, 15, 67, 87